Customer_First.jpg

MISJA

Nasza tożsamość

Uważamy, że nasza firma jest wysoko wyspecjalizowanym producentem, wyznaczającym trendy w dziedzinie maszyn, urządzeń i systemów do krojenia produktów spożywczych. TREIF skupia najszersze spektrum technologii krojenia produktów spożywczych w niezależnie operujące zespoły kompetencji. Do mięsa, wędlin lub sera, do chleba i pieczywa, do krojenia w kostkę, paski lub wiorki, do porcjowania i plastrowania – TREIF dysponuje zawsze najlepszą z możliwych technologią krojenia.

Naszym celem jest satysfakcja klienta. Droga do tego celu prowadzi przez naszą jedyną w swoim rodzaju ofertę łączącą technologię krojenia z obsługą klienta.

Filozofia przedsiębiorstwa

Maksymalizacja korzyści dla klienta
Zamiast skupiać się na maksymalizacji zysku wszystkie siły kierujemy na to, by nasi klienci odnosili jak największe korzyści.

Wyznaczanie trendów
Dzięki naszej unikalnej gamie maszyn i urządzeń do krojenia i coraz bliższej współpracy z naszymi klientami tworzymy innowacyjne produkty – dla naszych klientów (!) i dla nas.

Wymagania
Przeciętność nas nie zadowala. Tylko wysokie wymagania co do jakości pracy każdego z pracowników, dostawców oraz wykonawców usług gwarantują najwyższe standardy dla osiągnięcia maksimum korzyści.

Koncentracja zamiast rozproszenia
Zamiast rozbudowy szerokiego programu działalności skupiamy się na doskonaleniu naszych kluczowych kompetencji i silnych stron.

Każdy kontakt to pozytywne przeżycie
Chcielibyśmy, aby każdy kontakt klienta z nami był dla niego pozytywnym przeżyciem.

Konsekwencja
To co robimy, robimy w sposób konsekwentny. Albo wcale.

Pełne zaangażowanie
Kochamy krojenie produktów spożywczych i wszystko co się z tym wiąże robimy z pełnym zaangażowaniem.

Zasady polityki kadrowej i zarządzania

Nasza kadra kierownicza ma świadomość, że wysoka wydajność możliwa jest jedynie w klimacie maksymalnej motywacji pracowników, fascynacji i pracy zespołowej. Robi więc wszystko, by taką atmosferę pracy stworzyć.

Z drugiej strony oczekujemy od naszych pracowników zaangażowania, pasji, kreatywności, wszechstronności, myślenia procesowego, poczucia odpowiedzialności, lojalności i wydajności.

Ustalanie wspólnych celów, rozmowy z pracownikami, kontrola wyników i wzajemna otwartość w kontaktach są istotnymi składnikami polityki kadrowej.

Pracownicy otrzymują wszystkie informacje, które są im potrzebne do świadomego i odpowiedzialnego wykonywania zadań.

Umiejętność dostrzegania rzeczy najważniejszych i wybierania najprostszej drogi do realizacji celów jest podstawą naszego działania.

Zasady produkcji i rozwoju

W celu dalszego rozwijania naszych kluczowych kompetencji utrzymujemy produkcję i prace badawczo-rozwojowe na wysokim poziomie technicznym i organizacyjnym.

Niezbędny poziom tworzenia wartości dodanej ustalany jest na zasadach opłacalności, elastyczności i kluczowych kompetencji, jednakże obszary strategiczne muszą pozostać pod naszą kontrolą.


TREIF GOES GREEN

Our contribution to sustainability

 • Plastic cups don't have any chances

  From 2nd November, 2020 plastic cups will no longer be available on our coffee machines. Our administrative staff will use their own cups and the production staff can acquire environmentally and compostable paper cups – if required.

  TREIF is thus taking a further step towards sustainability.

 • Paperless

  For the protection of our environment we reduce our paper consumption to the absolutely necessary. Since 2019 our brochures have been available in digital form only. Our well-known TREIF bags are FSC-certified. Documents such as order confirmations and orders are processed digitally in our ERP-system. Invoices are also digitally recorded and approved. With Expensya we were able to digitalise the accounting process for travel expenses which allows a convenient accounting of business trips via smartphone. Many manual interfaces as well as cumbersome and inefficient paper processes are eliminated. 

 • Sustainability in purchasing

  Sustainability plays a central role, especially in purchasing and warehouse logistics. The reduction of packaging material is coordinated with our suppliers already in advance. For example, reusable packaging and transport boxes being in circulation are used (exchangeable packaging). In the future cardboard is to be reused as filling material for our packaging. If possible, order processes are digitised in order to reduce the paper consumption.

 • Sustainability in production

  Sustainability is also of great significance in industry. In order to obtain a truly sustainable product and to keep the impact on the planet as low as possible, the entire value chain must be adapted. TREIF focuses on the preservation of natural resources, a conscious contact with the personnel, as well as transparency and a sense of responsibility. This common process of sustainability is lived both within and outside the company.

 • Photovoltaic system

                                                              Photo: Google Maps

  TREIF has a photovoltaic system and thus generates part of the required electricity itself.