Customer_First.jpg
MISJA
Nasza tożsamość

Uważamy, że nasza firma jest wysoko wyspecjalizowanym producentem, wyznaczającym trendy w dziedzinie maszyn, urządzeń i systemów do krojenia produktów spożywczych. TREIF skupia najszersze spektrum technologii krojenia produktów spożywczych w niezależnie operujące zespoły kompetencji. Do mięsa, wędlin lub sera, do chleba i pieczywa, do krojenia w kostkę, paski lub wiorki, do porcjowania i plastrowania – TREIF dysponuje zawsze najlepszą z możliwych technologią krojenia.

Naszym celem jest satysfakcja klienta. Droga do tego celu prowadzi przez naszą jedyną w swoim rodzaju ofertę łączącą technologię krojenia z obsługą klienta.

Filozofia przedsiębiorstwa

Maksymalizacja korzyści dla klienta
Zamiast skupiać się na maksymalizacji zysku wszystkie siły kierujemy na to, by nasi klienci odnosili jak największe korzyści.

Wyznaczanie trendów
Dzięki naszej unikalnej gamie maszyn i urządzeń do krojenia i coraz bliższej współpracy z naszymi klientami tworzymy innowacyjne produkty – dla naszych klientów (!) i dla nas.

Wymagania
Przeciętność nas nie zadowala. Tylko wysokie wymagania co do jakości pracy każdego z pracowników, dostawców oraz wykonawców usług gwarantują najwyższe standardy dla osiągnięcia maksimum korzyści.

Koncentracja zamiast rozproszenia
Zamiast rozbudowy szerokiego programu działalności skupiamy się na doskonaleniu naszych kluczowych kompetencji i silnych stron.

Każdy kontakt to pozytywne przeżycie
Chcielibyśmy, aby każdy kontakt klienta z nami był dla niego pozytywnym przeżyciem.

Konsekwencja
To co robimy, robimy w sposób konsekwentny. Albo wcale.

Pełne zaangażowanie
Kochamy krojenie produktów spożywczych i wszystko co się z tym wiąże robimy z pełnym zaangażowaniem.

Zasady polityki kadrowej i zarządzania

Nasza kadra kierownicza ma świadomość, że wysoka wydajność możliwa jest jedynie w klimacie maksymalnej motywacji pracowników, fascynacji i pracy zespołowej. Robi więc wszystko, by taką atmosferę pracy stworzyć.

Z drugiej strony oczekujemy od naszych pracowników zaangażowania, pasji, kreatywności, wszechstronności, myślenia procesowego, poczucia odpowiedzialności, lojalności i wydajności.

Ustalanie wspólnych celów, rozmowy z pracownikami, kontrola wyników i wzajemna otwartość w kontaktach są istotnymi składnikami polityki kadrowej.

Pracownicy otrzymują wszystkie informacje, które są im potrzebne do świadomego i odpowiedzialnego wykonywania zadań.

Umiejętność dostrzegania rzeczy najważniejszych i wybierania najprostszej drogi do realizacji celów jest podstawą naszego działania.

Zasady produkcji i rozwoju

W celu dalszego rozwijania naszych kluczowych kompetencji utrzymujemy produkcję i prace badawczo-rozwojowe na wysokim poziomie technicznym i organizacyjnym.

Niezbędny poziom tworzenia wartości dodanej ustalany jest na zasadach opłacalności, elastyczności i kluczowych kompetencji, jednakże obszary strategiczne muszą pozostać pod naszą kontrolą.